The Island Project - the map

The idea for daily photography for now is to capture each street, square, boulevard, park and bridge located in the area of Wrocław where I'm currently renting a flat. This is a spacial part of the city where beauty and degradation are inseparable. I've counted 171 official street-square-boulevard-park-bridge names in four districts (Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki and Kleczków) of this area. In fact, all of them are located on one island surrounded by different branches of the Odra river - that's why I've called it "The Island Project". The map attached below shows all of the island components and indicates which of them have been already photographed.


Główną ideą przyświecającą codziennym zdjęciom jest uwiecznienie na fotografiach wszystkich ulic, placów, bulwarów, wybrzeży, parków i mostów w części Wrocławia, w której obecnie wynajmuję mieszkanie. A że jest to wyjątkowy obszar miasta, gdzie rozkład i piękno są na każdym kroku nierozerwalne, to zdjęcia czasem robią się wręcz same :) Naliczyłem tutaj 171 nazw ulic, parków i mostów, które razem tworzą cztery dzielnice (Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki i Kleczków). Wszystkie one położone są na jednej wyspie otoczonej nurtami Odry. W efekcie powstał "The Island Project". Załączona niżej mapa pokazuje wszystkie te elementy wyspy i wskazuje, które z nich mają już swoje zdjęcia w galerii.

Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic

​© 2017 by The Companion

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean